"අව්වේ සැරට මට නින්ද ගියා ...වාහනෙන් එළියට ඇදලා අරන් හොදටම ගැහුවා" - මහරගම පොලිස් නිලධාරියාගෙන් පහර කෑ රියදුරා සියල්ල හෙළිකරයි

Views:
Video Information
Similar Videos
0 Comment

gossip lanka