හිතට විශාල දුකක්,වේදනාවක් දැනෙනවා...ජපානෙ තෙල් ගහන ගමන් ලංකාව මතක් වෙලා සංවේදී උන අපේ සහෝදරයෙක්

Views:
Video Information
Similar Videos
0 Comment

gossip lanka